کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

جستجوی لغت در قطعات صوتی

با توجه به وجود بیش از 20هزار قطعه صوتی در وبسایت که همچنان در حال افزایش می باشد امکانی فراهم شده تا بتوان یک لغت را در میان این قطعات صوتی جستجو نمود و تمام قطعاتی که از لغت مربوط به نحوی در یک جمله استفاده کرده اند نمایان شده و با ذکر منبع قابل شنیدن می باشند.


بخش جستجوی لغت در قطعات صوتی در وب سایت راه اندازی شد.
با توجه به وجود بیش از 20هزار قطعه صوتی در وبسایت که همچنان در حال افزایش می باشد امکانی فراهم شده تا بتوان یک لغت را در میان این قطعات صوتی جستجو نمود و تمام قطعاتی که از لغت مربوط به نحوی در یک جمله استفاده کرده اند نمایان شده و با ذکر منبع قابل شنیدن می باشند.

برای دسترسی به این صفحه از لینک لغت یاب واقع در منوی کاربری استفاده نمایید:


لینک لغت یاب

سپس در محل مخصوص کلمه خود را جستجو نمایید تا تمام قطعات موجود در سایت نمایان شوند:

 نتیجه جستجوی لغت

حال بر روی هریک از لینکها کلیک کنید تا صفحه مربوط به پخش آن جمله و ذکر منبع آن ظاهر شود. ترجمه کلمه مورد جستجو نیز در کنار آن آورده شده است:

 صفحه نتیجه

 

TrainListening.com

وب سایت تخصصی تقویت Listening

برچسب ها