کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

تبدیل امتیازات تمرین به اعتبار زمانی

شما می توانید به ازای هر 10 امتیاز 1 ساعت اعتبار زمانی دریافت کنید. این مقدار امتیاز تقریبا از 1 ساعت تمرین مداوم به دست خواهد آمد. و این بدان معنی است که اگر روزی اعتبار زمانی خریداری شده شما تمام شد می توانید بدون خریدن اعتبار زمانی روزی 1 ساعت تمرین انجام دهید. و پس از تمرین مجددا امتیازات جدید را برای تمرین در روزی دیگر ذخیره نمایید.


همانطور که می دانید پس از انجام تمرینهای Transcribe ، Word Puzzle و Paraphrase هر کاربر می تواند امتیازات بدست آمده را ذخیره نماید.  

محاسبه امتیازات از حاصل جمع امتیازات زیر بدست آمده است:

مجموع امتیازات حاصل از تمرین Transcribe با ضریب 1

مجموع امتیازات حاصل از تمرین Puzzle با ضریب 0.5

مجموع امتیازات حاصل از تمرین Paraphrase با ضریب 0.75

 

شما می توانید به ازای هر 10 امتیاز 1 ساعت اعتبار زمانی دریافت کنید. این مقدار امتیاز تقریبا از 1 ساعت تمرین مداوم به دست خواهد آمد. و این بدان معنی است که اگر روزی اعتبار زمانی خریداری شده شما تمام شد می توانید بدون خریدن اعتبار زمانی روزی 1 ساعت تمرین انجام دهید. و پس از تمرین مجددا امتیازات جدید را برای تمرین در روزی دیگر ذخیره نمایید.

 

 

برای انجام عمل تبدیل به شرح زیر عمل کنید:

ابتدا وارد سایت شوید

سپس بر روی اسم خودتان کلیک کنید

آنگاه در قسمت امتیازات دکمه تبدیل اعتبار زمانی را بزنید

 

covnvert

 

 

تنها نکته ای که باید مدنظر داشته باشید این مطلب است که حتما تبدیل امتیاز به اعتبار زمانی را موقعی انجام دهید که آماده تمرین هستید. چرا که این زمان از وقتی که عمل تبدیل انجام شد شروع می شود و قابلیت انتقال به زمانی دیگر را ندارد.

 

 

 

برچسب ها