کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Viva La Vida
Length: 04:01 ; Sentences: 14
Clocks
Length: 05:08 ; Sentences: 10
Fix You
Length: 04:56 ; Sentences: 18
Fun
Length: 04:26 ; Sentences: 29
Hymn For The Weekend
Length: 04:19 ; Sentences: 21
Magic
Length: 04:45 ; Sentences: 20
Something Just Like This
Length: 04:08 ; Sentences: 18
The Scientist
Length: 05:12 ; Sentences: 11
Trouble
Length: 04:31 ; Sentences: 11
Yellow
Length: 04:29 ; Sentences: 15