کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Part-01
Length: 26:57 ; Sentences: 182
Part-02
Length: 28:22 ; Sentences: 235
Part-03
Length: 38:52 ; Sentences: 379