فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

A Christmas Carol

شرح

داستان سرود کريسمس که از اسکروچ خسيس و دمدمي مزاجي مي گويد که نه کارفرماي خوبي است و نه دوست، همسايه و فاميل خوبي. اما روح سه زمان گذشته، حال و آينده ي زندگي اش در برابر او ظاهر و سبب تحول و دگرگوني شخصيت او مي شوند. در اين سفر شگفت انگيز و دور و دراز چه بر اسکروچ مي گذرد که از آن درس مي گيرد و دوباره احساسات انساني را به دست مي آورد؟

تعداد فصول5
تعداد قطعات صوتی797
سطح3

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Chapter 1-Marley's Ghost 24:51
Chapter 2-The first of the three spirits 22:00
Chapter 3-The second of the three spirits 28:20
Chapter 4-The last of the spirits 17:39
Chapter 5-The end of the story 11:37