فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

آشنایی با بخش Listening آزمون IELTS


در آزمون آیلتس برای بخش Listening چهار بخش در نظر گرفته می شود که زمان تقریبی آن حدود 30 دقیقه می باشد. قبل از شروع هر بخش فرصت کوتاهی به شرکت کننده داده می شود تا به سوالات آن بخش نگاهی بیاندازد که بسیار نقش اساسی در موفقیت دارد.

در آزمون آیلتس صدای مکالمات و متون تنها یکبار پخش می شوند و شرکت کننده باید حین شنیدن جوابها را در برگه سوالات بنویسد و پس از اتمام بخش چهارم 10 دقیقه فرصت دارد تا جوابها را به پاسخنامه منتقل کند.

آزمون بخشهای چهارگانه


تعداد آزمونهای سایت: 9

تعداد آزمونهای سایت: 8

تعداد آزمونهای سایت: 8

تعداد آزمونهای سایت: 7

دسته بندی آزمونها بر اساس نوع سوال


تعداد آزمونهای سایت:3

تعداد آزمونهای سایت:13

تعداد آزمونهای سایت:15

تعداد آزمونهای سایت:1

تعداد آزمونهای سایت:14

تعداد آزمونهای سایت:11

تعداد آزمونهای سایت:9

تعداد آزمونهای سایت:1

تعداد آزمونهای سایت:1