فعالسازی بسته رایگان 7 روزه

Cambridge IELTS 11

شرح

کتاب آمادگي آزمون Cambridge IELTS 11 محصول دانشگاه کمبريج کتابي است که مشابه سوالات آزمون IELTS را در چهار بخش آماده کرده است- تمام جملات بخش Listening اين کتاب جهت تمرين هاي Transcribe و Word Puzzle آماده شده اند.

تعداد فصول16
تعداد قطعات صوتی706
سطح

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Cmb. 11, Test 1-Sec. 1 09:37
Cmb. 11, Test 1-Sec. 2 06:39
Cmb. 11, Test 1-Sec. 3 08:12
Cmb. 11, Test 1-Sec. 4 08:30
Cmb. 11, Test 2-Sec. 1 08:23
Cmb. 11, Test 2-Sec. 2 07:11
Cmb. 11, Test 2-Sec. 3 07:37
Cmb. 11, Test 2-Sec. 4 07:26
Cmb. 11, Test 3-Sec. 1 08:03
Cmb. 11, Test 3-Sec. 2 07:07
Cmb. 11, Test 3-Sec. 3 06:37
Cmb. 11, Test 3-Sec. 4 08:32
Cmb. 11, Test 4-Sec. 1 08:10
Cmb. 11, Test 4-Sec. 2 06:02
Cmb. 11, Test 4-Sec. 3 07:16
Cmb. 11, Test 4-Sec. 4 08:21