فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

Cambridge IELTS 8

شرح

کتاب آمادگي آزمون IELTS محصول دانشگاه کمبريج کتابي است که مشابه سوالات آزمون IELTS را در چهار بخش آماده کرده است- تمام جملات بخش Listening اين کتاب جهت تمرين هاي Transcribe و Word Puzzle آماده شده اند.

تعداد فصول16
تعداد قطعات صوتی644
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Cmb. 8, Test 1-Sec. 1 00:00
Cmb. 8, Test 1-Sec. 2 06:02
Cmb. 8, Test 1-Sec. 3 05:54
Cmb. 8, Test 1-Sec. 4 05:22
Cmb. 8, Test 2-Sec. 1 04:10
Cmb. 8, Test 2-Sec. 2 04:11
Cmb. 8, Test 2-Sec. 3 04:21
Cmb. 8, Test 2-Sec. 4 04:56
Cmb. 8, Test 3-Sec. 1 03:41
Cmb. 8, Test 3-Sec. 2 03:34
Cmb. 8, Test 3-Sec. 3 04:04
Cmb. 8, Test 3-Sec. 4 05:44
Cmb. 8, Test 4-Sec. 1 03:12
Cmb. 8, Test 4-Sec. 2 03:14
Cmb. 8, Test 4-Sec. 3 04:23
Cmb. 8, Test 4-Sec. 4 04:41