فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

Eat That Frog

شرح

مارک تواين مي گويد: اگر اولين کاري که بايد هر روز صبح انجام بدهي، اين باشد که قورباغه زنده‌اي را قورت بدهي در بقيه روز خيالت راحت خواهد بود که سخت‌ترين و بدترين اتفاقي را که ممکن است در تمام روز برايت پيش بيايد پشت سر گذاشته‌ايد. اين کتاب بر مبناي همين طرز تفکر آموزه هايي دارد تا بتوانيد بازدهي خود را با مديريت صحيح زمان به حداکثر برسانيد. حس خوشايندي که پس از پيروي از دستورات اين کتاب به شما دست مي دهد تا سالها همراه شما خواهد بود ...

تعداد فصول5
تعداد قطعات صوتی290
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Preface 07:20
Introduction 08:39
Chapter 1 - Set The Table 07:46
Chapter 2 - Plan Every Day In Advance 07:46
Chapter 3 - Apply the 80-20 Rule to Everything 06:11