فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

The Alchemist

شرح

اين رمان درباره? چوپاني اسپانيايي به نام سانتياگو است که زادگاهش را در اندلس ترک مي‌کند و به شمال آفريقا مي‌رود تا گنجي مدفون را در حوالي اهرام مصر پيدا کند. در اين راه، با زني کولي، مردي که خودش را پادشاه مي‌داند، و يک کيمياگر آشنا مي‌شود و عاشق فاطمه، دختر صحرا مي‌شود. همه? اين افراد، سانتياگو را در مسير جستجويش هدايت مي‌کنند. اين رمان به بيش از 65 ميليون نسخه در جهان چاپ و ترجمه شده است.

تعداد فصول46
تعداد قطعات صوتی2338
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Section 1 - Part 01 02:42
Section 1 - Part 02 01:53
Section 1 - Part 03 03:35
Section 1 - Part 04 01:39
Section 1 - Part 05 02:11
Section 1 - Part 06 14:20
Section 1 - Part 07 07:01
Section 1 - Part 08 11:50
Section 1 - Part 09 01:26
Section 1 - Part 10 13:28
Section 1 - Part 11 02:47
Section 1 - Part 12 01:42
Section 1 - Part 13 03:28
Section 2 - Part 01 06:16
Section 2 - Part 02 04:46
Section 2 - Part 03 01:14
Section 2 - Part 04 02:05
Section 2 - Part 05 06:22
Section 2 - Part 06 03:17
Section 2 - Part 07 03:53
Section 2 - Part 08 12:47
Section 2 - Part 09 03:37
Section 2 - Part 10 01:03
Section 2 - Part 11 01:30
Section 2 - Part 12 01:52
Section 2 - Part 13 01:05
Section 3 - Part 01 02:01
Section 3 - Part 02 25:36
Section 3 - Part 03 12:08
Section 3 - Part 04 01:59
Section 3 - Part 05 04:08
Section 3 - Part 06 07:26
Section 3 - Part 07 03:25
Section 3 - Part 08 06:26
Section 4 - Part 01 07:57
Section 4 - Part 02 08:13
Section 4 - Part 03 00:50
Section 4 - Part 04 04:36
Section 4 - Part 05 01:15
Section 4 - Part 06 00:32
Section 4 - Part 07 14:21
Section 4 - Part 08 01:00
Section 4 - Part 09 03:45
Section 4 - Part 10 04:57
Section 4 - Part 11 06:34
Section 4 - Part 12 03:51